ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

แชร์

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 7 ต.ค.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ พร้อม นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนข้าราชการ ร่วมกัน เปิดงานกาชาด และ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 -18 ต.ค.บริเวณฝั่ง อ.เมืองสมุทรปราการ และ อ.พระสมุทรเจดีย์

จากนั้นนำหัวหน้าส่วนราชการ ชมรถบุษบกขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งประดับประดาอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีวงดุริยางค์จากสถาบันต่างๆ ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา พนักงานภาครัฐเอกชน เข้าร่วมขบวน ก่อนที่จะนำผ้าแห่แดงแห่ ไปรอบเมือง และอัญเชิญลงสู่เรือแห่แหนไปตามลำน้ำเจ้าพระยาไปถึงอำเภอพระประแดงแล้วอัญเชิญขึ้นรถแห่รอบตัวเมืองพระประแดงเพื่อให้ชาวพระประแดงได้ร่วมอนุโมทนา ก่อนที่จะ ทำพิธีทักษิณาวัตรรอบองค์พระสมุทรเจดีย์แล้ว และนำผ้าแดงขึ้นห่มโดยบุตรหลานของตระกุลรุ่งแจ้ง ซึ่งเป็นตระกูลที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า 4 ชั่วอายุคน หรือกว่า 100 ปี แล้ว ภายในงานนอกจากจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ากราบนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูก สินค้า OTOP ของชาวสมุทรปราการ การแสดงมหรสพ และอื่นๆ จำนวนมาก

สำหรับ องค์สมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของชาวสมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงดำริให้สร้างขึ้นและพระราชทานนามว่า “พระสมุทรเจดีย์” แต่สร้างเสร็จเรียบร้อยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราษฎรจะเรียกกันว่า “พระเจดีย์กลางน้ำ” เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง พระปิฏกธรรม พระปางห้ามสมุทรและพระชัยวัฒน์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นได้จัดงานสมโภชเป็นที่ยิ่งใหญ่ และเป็นประเพณีของชาวสมุทรปราการสืบมาจนปัจจุบันนี้

ศุภลักษ์ พวงเพชร จ.สมุทรปราการ/รายงาน


แชร์