“เรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชน” โดย…นายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

แชร์

ทำไมปีงบประมาณของไทยจึงเริ่มที่เดือนตุลาคม

แต่ละประเทศมีเหตุผลในการเริ่มต้นปีงบประมาณในเดือนต่างๆ ที่แตกต่างกันไป และหลายประเทศก็เปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นปีงบประมาณอยู่เป็นครั้งคราว

กรณีของประเทศไทย เคยเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นปีงบประมาณอยู่หลายครั้งก่อนจะกลายมาเป็นเดือนตุลาคมดังเช่นในปัจจุบัน

สมัยก่อน กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเคยกำหนดให้ปีงบประมาณเริ่มต้นในเดือนเมษายนและสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ซึ่งตรงกับปีปฏิทินของไทยในขณะนั้น

ต่อมาในปี 2481 รัฐบาลเสนอให้แก้ไขกฎหมาย โดยเปลี่ยนวันเริ่มต้นปีงบประมาณมาเป็นเดือนตุลาคม และสิ้นสุดในเดือนกันยายนแทน

ทั้งนี้ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นเสนอว่า การเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นปีงบประมาณเป็นไปด้วยเหตุผลเรื่องดินฟ้าอากาศเป็นหลัก โดยยกเหตุผลสนับสนุนดังนี้

1. งานก่อสร้างต่างๆ จะทำได้ในหน้าแล้ง คือตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมิถุนายน (ซึ่งถ้าปีงบประมาณเริ่มในเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่ก็จะต้องคอยห่วงเรื่องงบประมาณตลอดช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม)

2. เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ส่วนใหญ่จะมีวันหยุดราชการมาก ดังนั้นกว่าที่จังหวัดต่างๆ จะได้รับงบประมาณก็เลยไปถึงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนที่เริ่มฤดูฝนแล้ว ทำให้ทำงานต่างๆ ได้ลำบาก

3. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูก ดังนั้นจึงควรรอให้เสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวก่อน เพื่อให้รัฐบาลสามารถคำนวณรายได้จากการเก็บภาษีได้ดีขึ้น

ข้อมูล : เรียบเรียงจากเว็บไซต์เดอะโมเมนตัมดอทคอม


แชร์