เทศบาลเมืองปากพนัง เปิดงานประเพณี “ลากพระ- แข่งเรือเพรียว” ชิงถ้วยพระราชทาน

แชร์

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 1 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลาประชาสันต์ ริมเขื่อนแม่น้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด และประกอบพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน งานประเพณีลากพระและแข่งเรือเพรียวชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลเมืองปากพนัง จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 37

นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง กล่าวว่า เทศบาลเมืองปากพนัง กำหนดจัดงานประเพณีลากพระ และแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2563 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องช่วงเทศกาลออกพรรษา เพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนัง ตามคำขวัญ “อารยธรรมแห่งสายน้ำ เอกลักษณ์งามเมืองปากพนัง” รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.นครศรีธรรมราช เพราะเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นที่ยิ่งใหญ่ สืบทอดมายาวนาน รวมถึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเรือเพรียว ทั้ง 3 รุ่น คือ รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ นอกจากนี้ ยังจัดแข่งขันเรือเยาวชน 8 ฝีพาย การแข่งขันเรือแม่บ้าน การประกวดชุมนุมเรือพระทั้งทางบกและทางน้ำ และเรือชุดสวยงาม การประกวดขวัญใจชาวเรือ สาธิตการซัดหลุด การสาธิตทำขนมต้ม ขนมพื้นบ้านอื่น ๆ การแข่งขันชกมวยทะเล

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานประเพณีลากพระ แข่งเรือเพรียวฯ เป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญยิ่งทั้งในด้านคุณค่าต่อวิถีชีวิต ด้านวัฒนธรรมประเพณีและด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้ร่วมปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นงานประเพณีนั้น เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของท้องถิ่นหรือชุมชน เพราะประเพณีต่าง ๆ ได้หลอมรวมเอาวิถีชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบันถ่ายทอดแสดงถึงภูมิปัญญา ที่จะเป็นเสาหลักสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองในทุก ๆ ด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช รายงาน


แชร์