ซีพี ออลล์ ส่งมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ รร.บ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะทำงานโครงการ CONNEXT ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบมจ.ซีพี ออลล์ และซีพี รีเทลลิงค์ ส่งมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ มูลค่า 780,000 บาท

ภายใต้การดำเนินโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายสมรศักดิ์ วันโนนาม (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู รับมอบ และได้รับเกียรติจาก ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบฯ หวังเป็น “New Landmark” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ เมื่อเร็วๆ นี้