กทม.ยกซากรถยนต์ต่อเนื่องย่านธนบุรี คืนช่องจราจรถนนเทศบาลสาย 2

แชร์

1 ต.ค.63/นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตธนบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตธนบุรี กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ถนนเทศบาลสาย 2 เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการรับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เข้มงวดปัญหาการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก เนื่องจากกีดขวางการจราจร และส่งผลต่อปัญหาความปลอดภัยของประชาชน

สำหรับการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์นั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยขอสนับสนุนรถยกจากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และขอสนับสนุนรถสไลด์จากสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเก็บซากรถยนต์ในช่วงเวลาบ่ายวันพุธและวันศุกร์ ซึ่งสำนักเทศกิจได้จัดทำตารางการจัดเก็บซากรถยนต์ หมุนเวียนทุกกลุ่มเขตทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้จากการตรวจสอบในพื้นที่เขตธนบุรีช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.63 พบว่ามีซากรถยนต์จอดทิ้ง รวมทั้งสิ้น 22 คัน

ที่ผ่านมาเจ้าของได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ออกไปแล้ว 20 คัน โดยวันนี้เขตธนบุรี ร่วมกับสำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ในส่วนที่เหลืออีก 2 คัน ซึ่งเขตฯ ได้ปิดประกาศให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ ดังกล่าวเป็นเวลา 15 วัน แล้ว

อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่มีผู้ใดมาเคลื่อนย้ายและจากการตรวจสอบไม่พบเจ้าของซากรถยนต์ เขตฯ จึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม เพื่อตรวจสอบว่าซากรถยนต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางคดีหรือเป็นของกลางทางคดีหรือไม่ ซึ่งในการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์จะมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม ทั้งก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ โดยจะนำซากรถยนต์ดังกล่าวไปเก็บไว้บริเวณลานใต้สะพานยกระดับถนนราชพฤกษ์ (แยกรัชดา-ท่าพระ) เขตธนบุรี

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาผู้ครอบครองซากรถยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน

หากไม่พบผู้ครอบครอง กรุงเทพมหานครจะนำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ เมื่อมีผู้ครอบครองมาติดต่อรับซากรถยนต์คืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีผู้ครอบครองมาติดต่อขอรับคืนจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตดำเนินการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์