ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เร่งระดมเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัดให้บริการผ่าตัดทำหมันแมว สุนัข ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์

วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2563 (World Rabies Day eolmo) โดย น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร คณะทำงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก กำหนดจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้น โดยมีกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สักเบอร์หู ถ่ายพยาธิภายนอกและภายใน และให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า ปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมาย และรักสุนัขให้ถูกวิธี

น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ต้องการให้กลุ่มผู้เลี้ยงและรักสุนัข-แมวให้ทราบถึงหน้าที่ของตน เนื่องมาจากสุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านมีความใกล้ชิดกับคน จึงมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้มากที่สุด ทั้งโดยการกัด ข่วน สัมผัสน้ำลายเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์ ผ่านทางเยื่อเมือก ซึ่งคนหรือสัตว์ที่ได้รับเชื้อมาจนแสดงอาการป่วยแล้ว จะต้องตายด้วยความทรมานทุกราย ไม่มีทางรักษา ดังนั้น การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ติดต่อไปสู่คนและสัตว์ โดยการนำสุนับและแมว ที่เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านไปรับการฉีดวัคซีนล่วงหน้า ปีละ 1 ครั้ง จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนับบ้าให้หมดไป อนึ่ง สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มาให้บริการและมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว มารับบริการจำนวนมาก

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์