ศาลเยาวชนน่านฯ ถอดบทเรียนจากหนังสั้น “เรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์”

แชร์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ โรงแรม ดิอิมเพรส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน   จัดกิจกรรมถอดบทเรียน  จากหนังสั้นและมอบรางวัลการผลิตสื่อหนังสั้น โครงการ “เรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์” ซึ่งมีหัวข้อคือ การไม่คบคนพาล     บุคคลต้นแบบในใจฉัน เศรษฐกิจพอเพียง ทดแทนคุณแผ่นดิน ความรุนแรงในครอบครัว และคุณธรรม (คุณ – นะ – ทำ) โดยมี นายทรงกลด มั่นสิงห์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มอบโล่ เกียติบัตร และทุนการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสา ในหัวข้อบุคคลต้นแบบในใจฉัน , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนปัว  ในหัวข้อคุณธรรม (คุณ – นะ – ทำ) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ในหัวข้อความรุนแรงในครอบครัว ในการนี้ นายกุฎาคาร คำจันทร์ลา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ศาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์