สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือ ทานสลากภัตจุมปูวัดเจดีย์

แชร์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณท่าน้ำแม่น้ำน่าน บ้านเจดีย์ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชมรมผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลดู่ใต้ และคณะศรัทธาบ้านเจดีย์หมู่ จัดงานประเพณี แข่งเรือ โบราณ เรือเอกลักษณ์น่านในประเพณี การแข่งขันเรือตานสลากจุมปีวัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดงานประเพณีแข่งเรือ ตามคำขวัญ จังหวัดน่าน แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

อีกทั้งเป็นการสร้าง บรรยากาศให้ งานประเพณีแข่งเรือมีความยิ่งใหญ่ สร้างความภาคภูมิใจ สืบทอดประเพณีแข่งเรือและศาสนาควบคู่ไปพร้อมกัน และเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวน่าน การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมใหม่ ให้งานบุญประเพณี เป็นงานบุญที่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดเหล้าฯ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลดู่ใต้ โดยมีนายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณท่าน้ำวัดเจดีย์

สำหรับงานการแข่งขันเรือตานสลากจุมปีวัดเจดีย์  ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2563 มีการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 12-13 กันยายน 2563  มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 3 ประเภท จำนวน 18 ลำ ได้แก่   เรือเอกลักษณ์น่าน 6 ลำ เรือโบราณ4มะเก่าน่าน 4 ลำ และเรือเล็กโอเพ่น 8

ด้านพระครูวิมลนันทญาณ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ กล่าวว่า ประเพณีทานสลากสลากจุมปีประเพณีเก่าแก่นับร้อยปีของชาวล้านนา ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ซึ่งชาวบ้าน ต่างนำก๋วยสลาก ร่วมถวายทาน โดยมีคณะศรัทธาทุกหมู่เหล่า ในหมู่บ้านช่วยกันสร้างต้นสลาก “ที่สานจากไม้ไผ่ หรือที่เรียกว่า ก๋วยสลาก ข้างในถูกห่อหุ้มด้วยใบขมิ้น บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง อาหารปรุงสุก พริก กะปิ น้ำปลา น้ำมันพืช หอม กระเทียม พริกแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ด้านบน ก๋วยสลากจะมีใบหมากฟู ไม้ดอกไม้ประดับมัดรวมกัน มีเทียน บุหรี่ มัดติดไม้เสียบเงิน ที่เป็นปัจจัย จและมีใบโพยทานที่เขียนไว้ว่า สลากก๋วยนี้จัดตานอุทิศไปหาคนที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น พ่อแม่พี่น้องญาติมิตร และเจ้ากรรมนายเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาพรหมชั้นต่างๆ  ซึ่งแต่ละบ้านในหมู่บ้านจัดก๋วยสลาก มาร่วมงานที่วัด จะไม่มีการจัดเลี้ยงในหมู่บ้านไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและดื่มของมึนเมา ปัจจุบันได้นำการทำบุญประเพณีทานสลาก ภัตจุมปูมาใช้เพราะเป็นการที่ไม่สิ้นเปลืองนั้นเอง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน


แชร์