คณะผู้อำนวยการวิทยาลัยศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตำแหน่ง

แชร์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นายณัฐนนท์ ภู่อริยะพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พร้อมคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย เดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหลักสูตรทวิศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) และการศึกษาดูงานรูปแบบการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ณ แหล่งเรียนรู้ขจัดความยากจน โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า โดยมี นายอนันต์ ทานัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะ และนำเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทั่วทั้งโรงเรียน

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน


แชร์