“ดร.สังศิต” ลุยดูธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบที่สกลนครนำไปขยายผลต่อยอด

แชร์

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า วุฒิสภาลงพื้นที่ จ.สกลนคร ดูการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ หวังนำไปขายผลต่อยอดออกไปทั่วไปเทศ ให้มีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุม อบจ.สกลนคร นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายกอบจ.สกลนคร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า วุฒิสภา ซึ่งเดินทางมาแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ อาทิ ภัยแล้ง และน้ำท่วม ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักประสบปัญหาในเรื่องน้ำเป็นประจำ โดยเมื่อเกิดฝนตกลงมาทำให้เกิดน้ำท่วม แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ดังนั้น จึงต้องมาหารือเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งคณะทำงานของคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า วุฒิสภา ชุดนี้ได้เก็บรายละเอียดไว้ และจะได้นำไปแก้ไข

ต่อมา รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า วุฒิสภา ได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร เพื่อชมและศึกษาการดำเนินงานในเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ เพื่อนำไปขายผลต่อยอดออกไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่ง ต.เชียงเครือ มีเกือบ 5 พันครัวเรือน ในจำนวน 17 หมู่บ้าน ประชากรเกือบ 2 หมื่นคน มีธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดถึง 3 พันแห่ง ระบบเปิดกว่า 60 แห่ง โดยแต่ละแห่งสามารถจ่ายน้ำครอบคลุมระบบการเกษตร เช่นทำนา ทำสวนได้นับพันไร่ แก้ปัญหาและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน ทั้งยังแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ปัญหาภัยแล้วได้อย่างดี ซึ่งประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของคนไทยทั้งประเทศ แต่ปัญหาใหญ่คือเราไม่สามารถเก็บกักน้ำฝนเหล่านี้ได้เพียงพอ

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์