นายอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธานจัดทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

แชร์

เช้าวันที่28 ก.ค.63  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล2. พิธีลงนามถวายพระพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
3. จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการประชาชนและจิตอาสาฯในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯทั้งนี้การดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน


แชร์