รมช.ธรรมนัส ยอมรับภาครัฐแก้ไขปัญหาใบด่างมันสำปะหลังล่าช้า ทำให้ระบาดไปแล้ว 22 จังหวัด

แชร์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่หอประชุมเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมารับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอเสิงสาง ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากการระบาดของโรคไวรัสใบด่าง ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมได้รายงานปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และเยียวช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และมีผู้ร่วมรับฟังแนวทางการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้หลายร้อยคน

ซึ่งจากรายงานพบว่าปัญหาในประเทศไทยเริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 และเริ่มแพร่กระจายเป็นวงกว้างมาจนถึงปัจจุบัน โดยล่าสุดพบการแพร่ระบาดของโรคใบด่างแล้ว 22 จังหวัด รวมพื้นที่ระบาดเกือบ 4 แสนไร่ เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา พบการระบาดแล้วใน 28 อำเภอ จากทั้งสิ้น 32 อำเภอ รวมพื้นที่ที่มีการระบาดกว่า 260,000 ไร่ และยังคงมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางตัวแทนเกษตรกรได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปเสนอต่อรัฐบาล ด้วยการขอให้ตั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบาดของโรคใบด่างเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ปัญหานี้ถูกแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน หลังจากที่ปล่อยให้มีการระบาดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เสนอให้มีการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาค่าชดเชยให้กับเกษตรกรที่เกิดปัญหาการระบาดของโรคใบด่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำลายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เกิดโรคให้เหมาะสม เพื่อรณรงค์ให้มีการกำจัดตัดวงจรการระบาดของโรคพร้อมกันทั่วประเทศ ขอให้ปลดล็อคการการให้ความช่วยเหลือแก่ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือจากทางภารรัฐได้ ให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้เป็นกรณีเร่งด่วนเหมือนเช่นการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยพิบัติ ขอให้รัฐบาลเร่งรณรงค์กำจัดแมลงหวี่ขาว ซึ่งเป็นพาหะนำโรค จัดหาท่อนพันธุ์สะอาดปลอดเชื้อมาให้เกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีกในอนาคต รวมถึงขอให้มีการพักหนี้ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหานี้ด้วย

โดยร้อยเอกธรรมนัส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับเกษตรกรว่า เห็นด้วยกับแนวทางทุกอย่างที่เกษตรกรเสนอแนะมา และจะเร่งนำปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ได้รับฟังมา เสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ และยอมรับว่าที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้าง ดังนั้นต่อไปนี้จะนิ่งเฉยไม่ได้ และต้องมีการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเสียที

 

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา /รายงาน


แชร์