กรมส่งเสริมสหกรณ์ยัน “วิกฤติบินไทย” ไม่กระทบ “สหกรณ์”

แชร์

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

จากกรณีที่มีข่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 82 แห่ง ได้นำเงินไปลงทุนกับบริษัทการบินไทย ทำให้สมาชิกเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ต่างๆ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดแถลงข่าวที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยระบุว่า สหกรณ์ที่มีชื่อดังกล่าวได้ นำเงินมาลงทุนในรูปสัญญาถือหุ้นกู้ วงเงิน 42,229 ล้านบาท และถือหุ้นสามัญ 4 แห่ง วงเงิน 273 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 82 แห่ง คิดเป็น 3.62% ของสินทรัพย์ทั้ง 82 แห่งที่มีรวมกันประมาณ 1.17 ล้านล้านบาท ในขณะที่มูลค่าสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ รวม 3.3 ล้านล้านบาท ดังนั้นสถานการณ์ของการบินไทย ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของสหกรณ์อื่นๆ แน่นอน ขอให้สมาชิกมีความเชื่อมั่น อย่าแห่ถอนเงิน เพราะว่าจะเป็นการทำร้ายสหกรณ์

นอกจากนี้ ทางกรมฯ มีมาตรการที่จะดูแลสหกรณ์ท้งหมด โดยจำลองสถานการณ์ไว้รองรับและแก้ไขทุกกรณี จนถึงระดับเลวร้ายที่สุด กรณีที่เกิดขึ้นต่างจากกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ที่มีปัญหาการทุจริต

ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ รายงาน


แชร์