ประชุมเศรษฐกิจอาเซียน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งว่านายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Advertisement    

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อจัดทำแผนการทำงานของอาเซียนด้านเศรษฐกิจปี 2563 วางแนวทางการเจรจาประเด็นใหม่ๆ ที่อาเซียนหรือประเทศคู่ค้าของอาเซียน พิจารณาเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต และยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียนผ่านความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีอยู่แล้ว เมื่อเร็วๆนี้