เอฟทีเอไทย-นิวซีแลนด์ราบรื่น

แชร์

กรมเจรจาฯติดตามผลเอฟทีเอ.ไทย-นิวซีแลนด์ ปลื้มการค้าขยายตัว ความสัมพันธ์แนบแน่น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC) ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-นิวซีแลนด์ ที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2548

อย่างไรก็ตาม ทางนิวซีแลนด์ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกจากไทยทุกรายการแล้วตั้งแต่ปี 2558 ขณะที่ ไทยได้ยกเลิกการเก็บภาษีกว่าร้อยละ 99 ของรายการสินค้าทั้งหมดจากนิวซีแลนด์แล้วเช่นกัน ส่งผลให้การค้าระหว่างสองประเทศขยายตัวถึงร้อยละ 321 นับตั้งแต่เอฟทีเอระหว่างสองประเทศมีผลใช้บังคับ


แชร์