ศาล รธน. รับคำร้อง กกต. ปม“ธนาธร”ถือหุ้นสื่อ พร้อมให้หยุดทำหน้าที่ ส.ส.

แชร์

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 รับคำร้อง กกต.ปม “ธนาธร”ถือหุ้นสื่อ  พร้อมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.)และส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กรณีถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101(6)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

ต่อมา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แถลงว่า ได้มีมติเอกฉัทน์ 9 ต่อ 0 เสียง รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ไว้พิจารณา กรณีขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า คุณสมบัติของ นายธนาธร ถือครองหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจสื่อ เข้าลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา101(6 )ประกอบมาตรา 98(3)หรือไม่ นอกจากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีมติ 8 ต่อ 1 เสียง สั่งให้ นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กกต.ร้องขอ ตาม มาตรา 82 วรรค 2 ด้วย


แชร์