“ซีพี ออลล์” กับกิจกรรมพระพุทธศาสนา มุ่งสร้างคุณธรรม-จริยธรรม

แชร์

“ซีพี ออลล์” เดินหน้ากิจกรรมพระพุทธศาสนาหวังสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม หนุนเผยแพร่ไปยังพนักงาน-ประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสเข้าถึงหลักธรรม

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ รองประธานพุทธปัญญาชมรม และที่ปรึกษาคณะทำงานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวถึง “กิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” ว่าสำหรับกิจกรรมนี้ปีนี้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 22 ทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งมีการนิมนต์พระเก่งๆ มาแสดงธรรมเทศนา โดยซีพี ออลล์ มีแนวคิดจะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง และเป็นคนดีในเวลาเดียวกัน นอกเหนือจากการทำงานของพนักงานซีพี ออลล์แล้ว ยังเน้นให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ รวมถึงการปรับนำเอาธรรมมะ ในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในกิจกรรมนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเน้นไปที่พนักงานของซีพี ออลล์แล้ว ยังเน้นเปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนาด้วย


นอกจากนี้ใน 1 เดือน นอกจากจะเป็นการนิมนต์พระคุณเจ้ามาแสดงธรรมแล้ว ยังมี 1 วันที่เชิญฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะ มาให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการประพฤติตนให้เป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนา
นอกจากเรื่องกิจกรรม เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น ก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่า “ธรรมศึกษา” ซึ่งทำมาแล้ว 17 ปี โดยจะเป็นการสอบนักธรรม ด้วยสถานที่ของทาง ซีพี อออล์ และได้รับการตอบรับจากพนักงานของซีพี ออลล์ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งในระดับนักธรรมตรี และนักธรรมโท และต่อยอดไปจนถึงการสอบนักธรรมเอก
โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นให้ เป็นการเผยแพร่และศึกษาหลักทำในพระพุทธศาสนาอย่างเป็นวิชาการ โดยในปัจจุบันมีพนักงานของซีพี ออลล์ ได้ผ่านการสอบและได้คุณวุฒิทั้งนักธรรมตรี และนักธรรมโทนับหมื่นๆ คน นับเป็นความภาคภูมิใจของซีพี ออลล์ และบุคลากรของซีพี ออลล์


นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังมีกิจกรรมเสริมโดยในช่วงเดือนไหนก็ตามที่มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวันมาฆะบูชา วิสาขบูชา วันเข้าพรรษา จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งจะเชิญชวนพนักงานให้เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์
ซึ่งปัจจุบัน ซีพี ออลล์ จะมีชมรมหลักๆ ของพนักงานอยู่สองชมรมคือพุทธปัญญาชมรมกับ ชมรมจิตสาธารณะ ซึ่งในวันมาฆะบูชา ทั้งสองชมรมก็มาร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทาน จากนั้นก็มาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยกิจกรรมดังกล่าวทำมาอย่างต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตามในทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซีพีออลล์ ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง และยังส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนี้ ให้ขยายออกไปให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมลงไปในจิตใจของพนักงานบุคลากรของ ซีพี ออลล์ และขยายไปในกลุ่มคู่ค้าตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง


ด้าน นางสาวอินทพร ไตรรัตนวงศ์ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด กล่าวว่า ทราบเรื่องของกิจกรรมนี้จากการมอนิ่งทอล์คของทางพุทธปัญญาชมรม ว่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้ การทำความสะอาดวัด ก็เลยสนใจเข้าร่วม และรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ได้ร่วมรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และยังเป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริม พระพุทธศาสนา รวมทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำควาสะอาดวัด ที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสังคมชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ถือเป็นประสบการณ์ดีๆ
อยากฝากถึงพนักงานซีพีออลล์ และประชาชนทั่วไป ให้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ทั้งได้บุญ และยังเป็นการ สร้างสาธารณะประโยชน์นักว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อจิตใจอย่างแท้จริง

 


แชร์