สนช. ชี้ช่องลากยาวเลือกตั้ง ถึง 9 พ.ค. 62

แชร์

“รองประธาน สนช.” ย้ำกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ 10 ธ.ค. 61 พร้อมชี้ช่องเลื่อนเลือกตั้ง อ้างกรอบเวลาขยับได้ถึง 9 พ.ค. 62

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ 5 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการขับเคลื่อนโรดแม็ปการเลือกตั้ง” ว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดภารกิจสำคัญของ สนช. ขับเคลื่อนภารกิจของประเทศชาติ คือการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต้องร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ก่อนส่ง สนช. พิจารณาแต่ละฉบับให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับนั้น ในแต่ละฉบับได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรรหา กกต. ใหม่ทั้งชุด กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดกติกามุ่งหวังปฏิรูประบบการเมืองให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันการเมืองของประชาชน
นายสุรชัย กล่าวว่า กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แม้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ในมาตรา 2 ได้เขียนให้ชะลอการบังคับใช้กฎหมายอีก 90 วัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำกระบวนการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ จะมีผลใช้บังคับ วันที่ 10 ธ.ค. 61 จะเริ่มนับ 1 ไปอีก 150 วันเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ดังนั้นกรอบการเลือกตั้งสามารถขยับได้ แต่ไม่เกินวันที่ 9 พ.ค.62 นอกจากนี้ สนช. ยังมีอีก 1 ภารกิจคือการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ผ่านมาได้เดินสายลงพื้นที่ พร้อมจัดอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้อง


แชร์