คสช.ย้ำชัด ห้ามใช้“โซเชียลมีเดีย”หาเสียง

โฆษก คสช.ระบุ ห้ามพรรคการเมืองใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียง เพราะเสี่ยงที่จะมีการบิดเบือนข้อมูล ทำให้สังคมสับสน และอาจกระทบถึงการเลือกตั้ง

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงกรณี พรรคการเมือง วิพากษ์วิจารณ์คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ในประเด็นที่มีการพูดถึงว่า ห้ามใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงว่า คำสั่งฯ ฉบับนี้ เป็นช่วงทางให้ทางพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุ ในช่วง 90 วัน ที่อยู่ในระหว่างการรอให้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 จะมีผลบังคับใช้

พ.อ.วินธัย กล่าวต่อว่า ช่วงเวลาดังกล่าว หลายภาคส่วนจะต้องเตรียมการเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง พรรคการเมืองต้องเตรียมด้านงานธุรการ ประสานงานสำหรับดำเนินกิจกรรมภายในพรรค และดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จัดทำข้อบังคับหรือนโยบายต่างๆ รวมถึงการคัดเลือกผู้บริหารและการรับสมาชิก เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ การจัดทำนโยบาย การเลือกตั้งผู้บริหารพรรคต่างๆ การจัดตั้งสาขาพรรค การรับสมาชิกพรรค การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค และการมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยแค่การแจ้งบอกกล่าวทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในส่วนของ กกต. ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล กฎกติกาการเลือกตั้ง ก็ต้องเตรียมงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการแบ่งเขตเลือกตั้ง ประชาชนและสื่อสารมวลชนก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

พ.อ.วินธัย กล่าวว่า สำหรับช่องทางการสื่อสารโซเชียลมีเดีย ที่ระบุในคำสั่งฯ ดังกล่าวนั้น จะสามารถอำนวยความสะดวกเรื่องการติดต่อสื่อสารนำไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของพรรคการเมืองในเรื่องที่จะสามารถกระทำได้ในช่วงนี้เท่านั้น และเมื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งจริงๆ ช่วงมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเลือกตั้ง ในเรื่องการหาเสียงรูปแบบช่องทางวิธีการต่างๆ ที่จะให้ได้มาซึ่ง สส.ของแต่ละพรรคการเมือง ทาง กกต. คงจะได้ให้ความชัดเจน ในฐานะผู้ควบคุมกำกับดูแล กฎกติกาการเลือกตั้งต่อไป
“ดังนั้น ในช่วงเวลา 90 วันนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นการสร้างสภาวะที่เกื้อกูลไปสู่การเลือกตั้ง คสช. หวังให้ทุกกระบวนการเดินไปได้ด้วยความราบรื่นที่สุด โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งผ่านโซเชียลมีเดียมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากเกิดความคลาดเคลื่อนหรือมีการบิดเบือน สร้างข่าวเท็จ ก็จะยิ่งสร้างความสับสนให้กับสังคม ซึ่งอาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อกลไกที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งก็เป็นได้ อยากให้ทุกพรรคที่จะเสนอตัวมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองและดูแลประชาชน ได้เตรียมตัวเองในเรื่องกายภาพ และแนวทางการดำเนินการทางการเมืองให้เรียบร้อย “พ.อ.วินธัย กล่าว

โฆษก คสช. เชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากให้เกิดภาพการใช้โซเชียลมีเดีย แล้วเกิดผลกระทบในทางลบต่อความเข้าใจของสังคม ต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งนั้นหมายถึงอาจส่งผลต่อกระบวนการสู่การเลือกตั้งที่ได้เตรียมไว้ก็เป็นได้