คุก20ปี“ซินแสโชกุน” คดีลอยแพสมาชิกทัวร์ญี่ปุ่น

แชร์

ศาลสั่งจำคุก“ซินแสโชกุน” 4,355 ปี คดีหลอกลอยแพสมาชิกบริษัทอาหารเสริมไปทัวร์ญี่ปุ่น แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้วให้จำคุกสูงสุด 20 ปี

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 ศาลอาญามีคำพิพากษาให้จำคุก น.ส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือ“ซินแสโชกุน” อายุ 31 ปี กรรมการบริษัท เวลท์เอเวอร์ จำเลยที่ 2 รวม 871 กระทงๆ ละ 5 เป็นเวลาทั้งสิ้น 4,355 ปี และปรับ 20,000 บาท ตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และร่วมกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ควบคุมฉลากโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้วให้จำคุกสูงสุด 20 ปี โดยให้ปรับบริษัท เวลท์เอเวอร์ จำเลยที่ 1 ด้วย เป็นเงิน 435,520,000 บาท และให้จำคุก น.ส.ทัศย์ดาว สมัครกสิกรรณ์ อายุ 36 ปี จำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นคนสนิทและเลขานุการส่วนตัวของซินแสโชกุน, นางพารินธรญ์ หงส์หิรัญ ดัคกอร์ อายุ 36 ปี จำเลยที่ 8 รวม 871 กระทงๆ ละ 5 เป็นเวลาทั้งสิ้น 4,355 ปี ตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้วให้จำคุกสูงสุด 20 ปี

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อเดือน ม.ค.-เม.ย. 2560 พวกจำเลย ชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยระบุให้สมาชิกชำระเงิน 9,700 บาทต่อคน แล้วจะได้อาหารเสริม 2 กระปุก พร้อมกับอ้างว่าสมาชิกจะมีสิทธิได้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศแถบเอเชียด้วย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง แต่ล่าสุดกลับถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งคดีพบมูลค่าความเสียหายนับ 50 ล้านบาท โดยอัยการยื่นฟ้องจำเลยทั้งหมดเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 60

โดยศาลมีสั่งจำเลยที่ 1, 2, 5, 8 ชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวม 871 คน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นสำหรับผู้เสียหายแต่ละราย นับแต่วันฟ้อง (6 ก.ค. 60) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จด้วย (มูลค่าประมาณ 51 ล้านบาทเศษ) และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3, 4, 6, 7, 9, 10 คือ นางมณฑญาณ์ นิรันดร หรือจันทร์ฉาย นาคฤทธิ์ อายุ 56 ปี มารดาซินแสโชกุน, นายก้องศรัณย์ แสงประภา อายุ 23 ปี ลูกพี่ลูกน้องของซินแสโชกุน, นางประนอม พลานุสนธิ์ อายุ 41 ปี เลขานุการของซินแสโชกุน, นางณิชมน แสงประภา อายุ 65 ปี ป้าของซินแสโชกุน และเป็นมารดาของนายก้องศรัณย์, น.ส.สุดารัตน์ อเนกนวล อายุ 26 ปี และนายโกวิท ช่วยสัตว์ อายุ 31 ปี


แชร์