โตโยต้ามหาสารคาม เดินหน้าจัดครบรอบ 60 ปี ปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้โรงเรียนอันดับที่ 5 ของจังหวัด

ที่โรงเรียนบ้านเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดร.สุรจิตร ยนต์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มหาสารคาม 1992 จำกัด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงยืน พร้อมส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม มูลค่ากว่า 40,000 บาท ให้กับโรงเรียน และร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี ชิงถ้วยรางวัล 60 ปี โตโยต้ามหาสารคาม โดยแชมป์ตกเป็นของทีมโรงเรียนบ้านหนองซอน และร่วมแข่งขันฟุตบอล วีไอพี โตโยต้า พบ วีไอพีโรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจกรรมในครั้งนี้มีนายชาญวิทย์ พุดบุรี. นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน ร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก

Advertisement    

ดร.สุรจิตร ยนต์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มหาสารคาม 1992 จำกัด กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 6 โรงเรียน 6 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม โดยโรงเรียนบ้านเชียงยืน เป็นแห่งที่ 5 เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการให้บริการน้ำดื่มแก่นักเรียนในโรงเรียน พัฒนาระบบการจัดการน้ำดื่มให้มีคุณภาพสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อนักเรียน และยังได้มอบทุนการให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนๆ ละ 20 ทุน พร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี โดยทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนทีมๆ ละ 2,000 บาท เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของยาวชน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บริษัทฯ สื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม อีกด้วย

ทีมข่าว//มหาสารคาม