โตโยต้ามหาสารคาม จัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี ปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้โรงเรียน 

ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดร.สุรจิตร ยนต์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มหาสารคาม 1992 จำกัด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม มูลค่ากว่า 40,000 บาท ให้กับโรงเรียน ร่วมแข่งขันฟุตบอล วีไอพี โตโยต้า พบ วีไอพี พยัคฆภูมิพิสัย และร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี ชิงถ้วยรางวัล 60 ปี โตโยต้ามหาสารคาม โดยแชมป์ตกเป็นของทีมโรงเรียนเทศบาลนาเชือก กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน ร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก

นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มหาสารคาม 1992 จำกัด กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้กับโรงเรียนประถมศึกษา 6 โรงเรียน 6 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการให้บริการน้ำดื่มแก่นักเรียนในโรงเรียน พัฒนาระบบการจัดการน้ำดื่มให้มีคุณภาพสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อนักเรียน และยังได้มอบทุนการให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนๆ ละ 20 ทุน พร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี โดยทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนทีมๆ ละ 2,000 บาท เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของยาวชน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ สื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม อีกด้วย

ทีมข่าวมหาสารคาม