รอง ผวจ.ระยอง นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ สำรวจศักยภาพแหล่งท่องท่องเที่ยว อ.บ้านฉาง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มี.ค. ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง พร้อมด้วยนายสุมาวิษฎ์ สุพรรณไพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อปท.และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ภาคเอกชนในจังหวัดระยอง เดินทางไปสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.บ้านฉาง ตามโครงการ”ผู้ว่าฯ พาทัวร์@(8 อำเภอ)”มีนายกิตติพงศ์ อุระวัตร นอภ.บ้านฉาง พร้อมผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน อ.บ้านฉาง โดยพาเที่ยวชมรับฟังข้อมูลของกลุ่มอนุรักษ์ประมงสามัคคี บ้านพลา กราบไหว้สักการะหลวงพ่อโต วัดพลา ชมบ่อน้ำโบราณที่เชื่อว่าสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ขณะยกทัพไปเมืองจันทบุรี เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ และร่วมสาธิตการปรุงอาหารจากผลผลิตของเกษตรกร พร้อมทั้งเยี่ยมชมแนวคิดการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ การท่องเที่ยวชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว และเดินทางไปดูศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี คลองบางไผ่ด้วย

ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง กล่าวว่า กิจกรรม”ผู้ว่าพาทัวร์ @(8 อำเภอ)”ดังกล่าว จัดขึ้นเดือนละ 2 อำเภอ และอำเภอบ้านฉางเป็นอำเภอแรกที่ลงพื้นสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการเตรียมความพร้อมรองรับ นทท.ด้วยการสำรวจข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอทั้ง 8 อำเภอ นำสู่การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ดึงดูดนทท.มาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดระยองอยู่ในพื้นที่ EEC จะมี นทท.และนักลงทุนเดินทางเข้าในพื้นที่จำนวนมาก บวกกับมีสนามบินอู่ตะเภาอยู่ในพื้นที่ด้วย จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ นทท.เพื่อให้ ปชช.ในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวดังกล่าว

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน