รับฟังความคิดเห็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 9 มี.ค.เวลา 10.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน โครงการศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง มี นายแพทย์ ชัยวัฒน์ จตุพร เลขานุการ อบจ. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ และ นายประสาน พฤกษชาติ รองนายก อบจ. พร้อมประชาชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ที่ ห้องประชุม ฉัตรนิภา บีช รีสอร์ท บาย หมอเส็ง อ.เมือง จ.ระยอง

นายปิยะ ปิตุเตชะ กล่าวว่า ผู้สูงอายุใน จ.ระยอง ปี 2565 มีจำนวนร้อยละ 14 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ของประชากรระยอง ในปี 2585 รวมถึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งผลให้มีความต้องการบริการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เพื่อให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น บริการฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่ายติดเตียงที่ไม่สามารถดูแลอยู่ที่บ้านได้ให้กับประชาชนใน จ.ระยอง และพื้นที่ส่วนหนึ่งดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์สำหรับผู้สูงอายุ โดยให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เพื่อเป็นแหล่งบริการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยมีพื้นที่ของโครงการจำนวน 400 ไร่ จะสร้าง เสร็จประมาณปลายปี 2566 และสามารถเปิดบริการได้ในเดือนเมษายน 2567

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน