สถานทูตอิสราเอล จัดสนทนา “สตรีกับนวัตกรรม”

๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยร่วมกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสนทนาเรื่อง “สตรีกับนวัตกรรม” เพื่อร่วมฉลองวันสตรีสากล หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงอิสราเอลฉลองวันสตรีสากลด้วยเห็นความสำคัญของการต่อสู้ของสตรีเพื่อความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความก้าวหน้า นอกจากนั้น วันนี้ยังเป็นวันสดุดีความสำเร็จของสตรีในแง่มุมต่างๆ

รัฐบาลอิสราเอลจัดให้ความสำคัญของการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศอยู่ในลำดับต้นๆคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีและความเท่าเทียมทางเพศของอิสราเอลมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาโอกาสแห่งความเท่าเทียม ลดช่องว่างทางเพศและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ รวมทั้งการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและโอกาสในตลาดแรงงานก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในการสนับสนุนความเท่าเทียมกันระหว่างสตรีและบุรุษ
กล่าวได้ว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีจำนวนสตรีผู้ดำรงตำแหน่งสูงในแวดวงการทูต การเมือง และด้านธุรกิจ
มากขึ้นกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด

ปีนี้ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอล และศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
รองอธิการบดี ด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้เชิญสตรีระดับผู้บริหารที่มีชื่อเสียงสองท่าน คือ นางสาวสรานี สงวนเรือง (เฟื่องลดา) ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้งFlourish Digital และ นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ (นก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) มาร่วมพูดคุยเรื่อง“สตรีกับนวัตกรรม” โดยผู้เข้าร่วมฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีได้รับทราบถึงความท้าทายที่สตรีต้องเผชิญในโลกแห่งเทคโนโลยีรวมถึงได้รับคำแนะนำที่จะสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายต่างๆ ได้

ในระหว่างการสนทนาเอกอัครราชทูตอิสราเอลกล่าวว่า “ความเท่าเทียมทางเพศมิใช่ ‘การต่อสู้แบบผู้หญิง’
ผู้ชายควรมีส่วนร่วม ปรับนโยบาย สนับสนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุดแด่สตรีเพื่อให้เกิดความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกตั้งแต่เยาว์วัย ไปจนตลอดชีพของเราทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ”