ประกวดภาพ“เสน่ห์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ร.ศ.129) มุมมองผ่านเลนส์” – จิตกรน้อย

นางสาววรรณรัตน์ เจษฎาจินต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ชวนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ร.ศ.129) มุมมองผ่านเลนส์” โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2566 เริ่มส่งผลงานภาพถ่าย วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและกาศผลการประกวดภาพถ่ายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 และมอบรางวัล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นี้

พร้อมทั้งชวนเด็กและเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี อายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการประกวดภาพ เสน่ห์ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ.129 มุมมองของจิตกรน้อย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 วันประกวดการแข่งขันวาดภาพและมอบรางวัล ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร

ผู้สนใจ สามารถสมัครผ่าน Google forms โดยเข้าไป Download เอกสารการสมัครและรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://snbjc.coj.go.th/หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ 370/2 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในเวลาราชการ(เวลา 08.30 – 16.30 น.) เอกสารประกอบการสมัคร -ใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ Facebook : ประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี website : www. snbj.coj.go.th หรือโทร.036-524-238 -9

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ จ.สิงห์บุรี/รายงาน