แสดงความยินดีนายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2566 น.ส.อรพรรณ อ่อนเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี (ปัจจุบันย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ประจำ ศาลแขวงดอนเมือง อาคาร A ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ได้เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ นายสันติ ชูเชิด นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคตำรวจและภาคประชาชน ณ.ร้านระเบียงน้ำ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พร้อมกับร่วมสนทนาพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการทำงานอึกด้วย หลังจากนั้นจึงได้รับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเอง

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน