“พีทีที แทงค์”ร่วมอนุรักษ์สมดุลระบบนิเวศ

นางสาววีรยา ภัทรธีรกุล ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร บริษัทพีทีที แทงค์เทอร์มินัล จำกัด พร้อม นายปิติ พรหมณีวัฒน์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการคลังผลิตภัณฑ์ และพนักงานจิตอาสา CSR Ambassador ร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ต่อเนื่อง)ปีที่ 21 เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2566 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายประกอบด้วยบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน), สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.), โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี, กลุ่ม ปตท., บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เด็คโค่ วัน จำกัด บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด, บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ซึ่งเป็นการส่งเสริม ให้มีการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ ที่อาศัยอยู่ในทะเลรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ เพิ่มรายได้ให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านกลุ่มประมงเรือเล็กจังหวัดระยอง

สำหรับจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แม่พันธุ์ปูม้า จํานวน 199 ตัว ลูกไรปู จํานวน 2,100,000 ตัว ลูกกุ้ง จํานวน200,000 ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,300,199 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนลงสู่ทะเลต่อไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน