ชาวบ้านเร่งตากข้าวหวั่นฝนข้าวล้มและชื้นจิตสำนึกดีไม่ตากบนถนน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดสกลนคร ขณะนี้ชาวบ้านเริ่มเก็บเกี่ยวผลิตข้าวนาปีกันแล้ว หลายแห่งใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ส่วนบางรายใช้เครื่องจักรในการเข้ามาช่วยผ่อนแรง เช่น ชาวบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต่างเก็บเกี่ยวข้าวนาปีนำขึ้นมาแล้วตากแดดไว้ในลานโล่ง เนื่องจากมีรายงานสภาพอากาศว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้ เพื่อนำขึ้นยุ้งฉางป้องกันความเสียหายจากความชื้นหรือหากเก็บเกี่ยวช้าแล้วมีฝนตกลงมาจะทำให้รวงข้าวในที่นาล้มงอเก็บเกี่ยวไม่ได้หรือยากลำบากในการเก็บเกี่ยว

ชาวบ้านดงมะไฟส่วนหนึ่งจึงขออนุญาตทางโรงเรียนใช้พื้นที่ลานว่าง ในการนำข้าวเปลือกไปตากไว้ และทำการคัดแยกสิ่งเจือปนในข้าวเปลือกออกก่อนที่จะใช้แดดทำให้ข้าวเปลือกแห้ง 1-3 วัน และไล่ความชื้นเมื่อนำไปขายจะได้ไม่มีตำหนิและถูกตัดราคา รวมทั้งยังป้องกันปัญหาในการนำข้าวเปลือกไปตากไว้ตามลานถนนที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามข้าวเปลือกที่ตากไว้เพื่อป้องกันมีการลักขโมยชาวบ้านในจัดเวรยามมาเฝ้าข้าวเปลือกที่ตากแดดไว้ด้วย.

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน