เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า 30.5 ไร่ ในวันโอโซนโลก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารเดอะมอลล์กรุ๊ป พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอนาหมื่น ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกป่าบนพื้นที่ 30.5 ไร่ โดยอัตราการปลูกจะต้องรอดและยืนต้นได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

นายณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” กับพันธมิตรโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect เนื่องในวันโอโซนโลกเมื่อ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่าน โดยมี นางสาวนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ นายกิตติพร ดุลนกิจ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน และทีมงานในพื้นที่ของกรมป่าไม้ พร้อมด้วยทีม “ปลูกป้อง”ชุมชนเข้มแข็งบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน ซึ่งมีคุณสมหวัง แสงวันเพ็ญ เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชนฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN มุ่งสู่เป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียว ด้วยเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 20 – 25% ภายในปี 2573 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงสานต่อโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง” PLANT & PROTECT” โดยสนับสนุนการปลูกต้นไม้ 30.5 ไร่ รวม 6,100 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,900 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน