เดอะไนน์ พระราม 9 ร่วมถวายปัจจัย”เข้าพรรษาเติมแสงแห่งธรรมกับ เอ็ม บี เค”

นางพิทยา อินภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไป (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายมานพ ศิริวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกดูแลอาคาร บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมถวายปัจจัยจากการจัดกิจกรรม “เข้าพรรษาเติมแสงแห่งธรรมกับ เอ็ม บี เค” ให้แก่ พระครูสถิตปริยัติกิจ (หลวงพ่อเสนอ อนังคโณ) พระเจ้าอาวาส วัดบ้านทุ่งเสรี (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อสืบสานประเพณีเข้าพรรษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป โดยมีการถวายปัจจัย ณ พระอุโบสถวัดบ้านทุ่งเสรี เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน