สกายวอร์ค แหล่งเดินชมธรรมชาติ ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

สกายวอร์ค ในเขื่อนสิรินธร ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ในช่วงถานการณ์โควิดระบาด จึงได้ปิดไม่ให้เข้าชมไปนานนับปี ล่าสุดได้เริ่มเปิดให้เข้าชมฟรีได้อีกคร้ัง

เมื่อวันที่ 12 ก.คที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สกายวอร์ค หรือทางเดินชมธรรมชาติ ต้ังอยู่ภายในเขื่อนสิรินธร ได้เริ่มเปิดให้เข้าชมได้อีกคร้ัง ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวหลายพันคน ได้แวะมาชื่นชมบรรยากาศ ท้ังอ่างเก็บน้ำในเขื่อน และยังมีจุดมองเห็นแผงโซล่าร์เซลล์ขนาดใหญ่ที่ผลิตกระแสไฟฟ้า มีทั้งมาเดินเล่นมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งสกายวอร์ค แห่งนี้มีพื้นเป็นกระจกมองได้ทะลุปรุโปร่งท้ังด้านล่างและด้านข้าง แต่ก่อนจะเข้าชมต้ังทำตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ท้ังการลงชื่อและสแกนคิวอาร์โค๊ด แต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมาชื่นชม รวมท้ังยังสามารถเดินไปชมแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่น ผาวัดใจ ที่สามารถลงเล่นน้ำได้ แต่การกระโดดน้ำจะต้องระมัดระวังความปลอดภัย เพราะใต้น้ำยังคงมีหินอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะนักท่องเที่ยวต่างถิ่นอาจจะไม่รู้

ไชยรัตน์ ส้มฉุน รายงาน