“หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มะอะอุ หลวงปู่หมุน ฐีตสีโล อุอะมะ” ข้าพเจ้า…..ขอโชค ขอลาภ!!

“หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล “พระอริยสงฆ์ แห่ง” เมืองดอกลำดวน ผู้หยั่งรู้อนาคต มีไว้บูชาหมุนโชคหมุนลาภ ทำมาค้าขึ้น เจริญลาภยศสรรเสริญ

24 มิ.ย.65 พระพุทธศาสนามีมาเนิ่นนานแนวทางการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการปกครองและบริหารของประเทศจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น เมื่อกล่าวถึงการนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทย ย้อนเวลานับไปตั้งแต่ยุคแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่แดนสยามราวพุทธศตวรรษที่ 3 เรียกว่า”สุวรรณภูมิ” เชื่อว่าดินแดนแถบจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางสำคัญของสุวรรณภูมิที่พระพุทธศาสนาเข้ามาตั้งมั่นและแผ่ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคและกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของพระพุทธศาสนาในโลก

คนไทยนิยมบูชาพระพุทธรูป และทำบุญเป็นประเพณีดั้งเดิมโดยมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปนั้นศักดิ์สิทธิ์มีคนมากราบไหว้บูชาพร้อมถวายปัจจัยต่างๆเพื่อช่วยเหลือทางวัดในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้เงินจำนวนมากจึงมีวิธีการหาเงินในรูปแบบต่างๆการศรัทธาต่อความศรัทธาของพระพุทธรูปและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ที่มีการเคารพนับถือ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในสังคมไทย โดยในอดีตที่ไม่นิยมนำพระพุทธรูปไว้ในบ้านจากนั้นก็เริ่มนำพระพุทธรูปมาบูชาไว้ในบ้าน มีการสร้างห้องพระหรือหอพระเพื่อใช้เป็นที่บูชาและเก็บรักษาพระพุทธรูปและพระพิมพ์ อีกทั้งมีการสร้างพระพุทธรูปและภาพเหมือนพระเกจิอาจารย์ที่นำพกพาติดตัวไประหว่างการเดินทางและมักเรียกว่า”พระเครื่อง”

พระเกจิอาจารย์อีสานใต้ ผู้เรืองวิทยาคมนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล รูปเปมือนไฟเบอร์กลาสหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น “ปลดหนี้ ทวีทรัพย์”

ขณะเดียวกัน ความศรัทธาก่อเกิดจากแรงจูงใจ มีแรงบัลดาลใจให้สร้างรูปปฏิมากรรมความเคารพในวัตถุมงคลจึงมีการสร้างวัตถุที่ทรงคุณค่าการสืบทอดพระศาสนาของการสร้าง “พุทธคุณ” คืออานุภาพหรือความศักดิ์สิทธิ์จึงมีการจัดสร้างรูปปั้นพระพุทธเจ้าและรูปปั้นเกจิอาจารย์สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” วัดบ้านจาน พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง จังหวัดศรีสะเกษ

พระเกจิอาจารย์คือผู้เรืองวิชาอาคมถูกถ่ายทอดวิชาอาคมสืบทอดต่อๆกันหรือรุ่นสู่รุ่น “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” วัดบ้านจานพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกษและผู้คนที่ใกล้และไกลจนกระทั่งชาวต่างชาติต่างให้การเคารพและเทิดทูนในตัวหลวงปู่หมุน เพราะเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัตชอบ

สังขารของหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ประดิษฐาน ณ วัดบ้านจาน จังหวัดศรีสะเกษ

ต่อมา เมื่อหลวงปู่ท่านมรณภาพจึงได้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่และเครื่องมงคลเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อระลึกถึงท่าน “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล”เกิดในสกุล”ศรีสงคราม”เกิดเมื่อปี พ.ศ.2437 ที่ บ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวัยเด็กท่านมีความเป็นอยู่ที่ยากจนแต่ท่านมีลักษณะพิเศษกว่าเด็กรุ่นเดียวกัน ท่านมีความฉลาดแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะเมื่อขณะยังเด็กได้ศึกษาวิชาอาคมจากพระธุดงค์ที่ธุดงค์ผ่ามมาที่หมู่บ้าน พออายุได้ 14 ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุครบ 23 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและได้เล่าเรียนอักษรไทย อักษรขอม ฝึกพระกัมมัฎฐาน จากนั้นได้ออกเดินทางไปศึกษาต่อในที่ต่างๆจนธุดงค์ยังประเทศใกล้เคียงเรื่องราวประวัติของหลวงปู่หมุนมีมากมายจนได้รับสมยานามว่า”พระมหาเถระ 5 แผ่นดิน “หลวงปู่ท่านจำพรรษา 87 ปี มีอายุ 109 ปี หลวงปู่ท่านมีศีลที่บริสุทธิ์ และมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ หลวงปู่ได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2546

พระวิหารที่ประดิษฐ์สังขาร หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.09 น. ได้มีพิธีการปลุกเสกรูปเหมือนหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น ” ปลดหนี้ ทวีทรัพย์ ” ในพิธีนี้มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อในแถบภาคอีสานใต้ คือ พระครูสฺตธรรมกิจ(วัน ธัมมวโร)เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน พระครูสุชัยวรธรรม (หลวงตาขึม วรธัมโม) เจ้าอาวาสวัดผักขะ หลวงปู่อุดมทรัพย์ (พระอาจารย์จ่อย สิริคุตโต) เจ้าอาวาสวัดหนองหล่ม หลวงตาสง่า สนฺตมโน วัดบ้านบูรพา และเกจิอาจารย์อีกหลายรูปมานั่งปรกตั้งจิตอธิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่หมุน รุ่น”ปลดหนี้ ทวีทรัพย์”

“หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล”พระเถระผู้มีพลังจิตอิทธิฤทธิ์ที่ไม่สามารถหาเหตุผลได้ ซึ่งประสบการณ์ของแต่ละเหตุการณ์นั้นต่างคนประสบพบเจอแต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวัตถุมงคลและเครื่องรางล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์จึงเป็นที่ต้องการเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องมงคล หากอยากให้ “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” ช่วยเหลือเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้จุดธูป 16 ดอก ก่อนท่องคาถาต่อด้วยคำว่า “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล มะอะอุ หลวงปู่หมุน ฐีตสีโล อุอะมะ ข้าพเจ้า………………………….ขอหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ได้โปรดช่วยเหลือ ข้าพเจ้า……………………เรื่อง……………..สาธุ สาธุ สาธุ แล้วนำธูปไปปักนอกบ้านในที่แจ้ง ทำกลางวันหรือกลางคืนก็ได้

คาถาบูชาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ตั้ง นะโม 3 จบ ” นะโมพุทธายะ ยะจงได้จงมี พุทธะปะฏิเสวาโส ปะฏิเสวามิ หลวงปู่หมุน ฐิตะสีโล มะหาลาโภ ปูเชมิ ตัวกูลูกพระองค์ ครูสิทธิ์ ครูธงค์ องอาจไม่ประมาทครู พบรอยก้มดู ”

อธิวุฒิ จิตรสุรผล (โก๋เดฟ พระใหม่ยอดนิยม ) ผู้สร้างวัตถุมงคล รูปเหมือนไฟเบอร์กลาส หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่น ปลดหนี้ ทวีทรัพย์

วัตถุมงคล “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” รุ่น “ปลดหนี้ ทวีทรัพย์” ได้จัดสร้างเพื่อให้แก่ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้จับจองเช่าเพื่อนำไปสักการะบูชา ขณะนี้จัดถือได้ว่าเป็นรุ่นที่มีคนอยากได้มีไว้ครอบครองเพื่อเป็นศิริมงคล วัตถุมงคลรุ่นนี้จัดสร้างโดย “อธิวุฒิ จิตรสุรผล(โก๋เดฟ พระใหม่ยอดนิยม) เป็นนักสร้างวัตถุมงคลรุ่นใหม่ที่มีความพิถันในการจัดสร้างเพื่อผู้นำไปบูชาไว้ที่บ้านหรือนำติดตัวบูชาไปในที่ต่างๆ ทั้งหมด ทั้งมวลนี้ ที่วัตถุมงคลที่สร้างนี้มีประกอบด้วย มวลสารดี วัตถุประสงค์ดี พิธีดี ทั้ง 3 อย่างนี้ประกอบเข้ากันแต่ไม่เท่ากับที่มีจิตใจที่ดีมีความเลื่อมใสเป็นการสืบทอดพระศาสนาผ่าการทางเลื่อมใสศรัทธาผ่านการบูชาวัตถุมงคล…….

สุดท้ายนี้ท่านใดสนใจวัตถุมงคลก็โปรดติตามครั้งต่อไป…สวัสดีครับ

พรหมพิริยะ จันทร์เพ็ญ รายงาน