เปิดเรือนจำสู่สังคม เดินหน้าการเรียนระดับป.เอก ในเรือนจำ

โครงการเปิดเรือนจำสู่สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆของเรือนจำในภาวะปกติ พร้อมจัดพิธีลงนาม MOU การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในเรือนจำ

(23 มิ.ย.65 ) ที่ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดเรือนจำสู่สังคม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นเรือนจำเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นและการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆของเรือนจำในภาวะปกติ จึงจัดโครงการเปิดเรือนจำสู่สังคมขึ้น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

Advertisement   

นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รูปแบบการทำงานของเรือนจำ ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ Next Normal โดยยึดแนวทางภายใต้โครงการพระราชทานต่างๆ เช่น โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ,โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ,โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ,โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา ,การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพและนโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เน้นลดความแออัดในเรือนจำ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างโอกาสกลับสู่สังคม พัฒนาสิทธิผู้ต้องขัง พัฒนาบุคลากร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ แก้ไขปัญหาทุจริต ในระบบราชทัณฑ์ รวมทั้ง การพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆให้ผู้ต้องขัง ทั้งด้านการศึกษาสายสามัญ ,ระดับอุดมศึกษา ถึงระดับปริญญาโท และมีการลงนามความร่วมมือกับ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกในเรือนจำอีกด้วย

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดเรือนจำสู่สังคม ,พิธีเปิดภาคเรียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม ,การจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การฝึกวิชาชีพสาขาต่างๆ เช่น เบเกอรี่ ขนมไทย อาหารไทย เครื่องดื่ม ,พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.มหาสารคาม และ รพ.มหาสารคาม,พิธีมอบของใช้ส่วนตัวให้กับผู้ต้องขัง โดยเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม ,กระบวนการทำงานของเรือนจำตั้งแต่การรับตัวผู้ต้องขังจนถึงปล่อยตัว สิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ต้องขังที่จะได้รับระหว่างบังคับโทษในเรือนจำ เช่น การอภัยโทษ การพักโทษ การลดวันต้องโทษ การทำงานสาธารณะ การเตรียมความพร้อมภายหลังพ้นโทษ การสร้างผลิตผลคนดี นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ต้องขัง ชิมอาหาร เครื่องดื่ม ชมการแสดงโปงลาง รำบายศรีสู่ขวัญวงเบิกฟ้าสารคาม และ คีตะมวยไทยจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

ทีมข่าว//มหาสารคาม