เนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักข่าวเดอะไทยเพรส