ไฟลนก้น! เร่งซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียทั่วประเทศ

กทม. ตรวจความพร้อม CCTV ทุก 15 วัน เชื่อมโยงระบบทั่วประเทศ เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

17 มี.ค.65/ นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ เพื่อเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมนั้น ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบกล้อง CCTV และการเร่งรัดคัดเลือกกล้อง CCTV จำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนกล้องทั้งหมด รวม 75,476 ตัวในแต่ละจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลภาพที่ระบบบริหารจัดการส่วนกลางต่อไป

ขณะเดียวกันยังได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ปี 65 – 67 โดยให้นำแผนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมอบให้ มท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ดำเนินการตามแผน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบ CCTV ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดย สำนักการจราจรและขนส่ง ได้มีการคัดเลือกกล้อง CCTV จำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนกล้องทั้งหมด จำนวน 14,968 กล้อง ในการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทย ในระบบ http://all.thcamera.com เรียบร้อยแล้ว ส่วนกล้อง CCTV ที่เหลือกรุงเทพมหานครมีความพร้อมที่จะดำเนินการเชื่อมโยงระบบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมกล้อง CCTV ที่เสียจำนวนมากให้สามารถใช้งานได้ โดยกำหนดจุดติดตั้งให้เหมาะสม และสั่งการให้ มท.และ สตช.ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมและเห็นผลโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ชายแดนรวมทั้งเมืองใหญ่ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบและระบบ AI มาใช้บูรณาการข้อมูลจากระบบกล้องไปพร้อมกันเพื่อเร่งดูแลความปลอดภัยของประชาชนนั้น

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งได้รับงบประมาณปี 2564 ในการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่บางพลัด บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง รวมติดตั้งกล้องฯ จำนวน 1,208 กล้อง และมีการตรวจสอบระบบกล้อง CCTV จากศูนย์บริหารจัดการกล้อง CCTV ให้สามารถพร้อมใช้งานได้เป็นปกติทุกวัน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่จุดติดตั้งกล้อง CCTV ทุก 15 วัน หากพบว่าชำรุดจะเร่งรัดซ่อมแซมกล้อง CCTV ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน