กาแฟกับอาการใจสั่น

กาแฟกับอาการใจสั่น

Advertisement    

บางคนดื่มกาแฟแก้วแรกหรือกาแฟที่มีความเข้มข้นสูงๆ ส่วนใหญ่จะมีอาการใจสั่นและหัวใจเต้นเร็ว ทำให้เกิดความคิดว่ากาแฟเป็นสาเหตุของการเต้นผิดปกติของหัวใจโดยทางการแพทย์เรียกว่า Atrial fibrillation ประกอบก่อนหน้านี้มีการศึกษาพบว่ากาแฟทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ จึงได้มีการศึกษาโดย Bethesda, MD ตีพิมพ์ September 2010 issue of the American Journal of Clinical Nutrition.

ทั้งนี้ โดยศึกษาผู้ป่วยมากกว่า 30,000 คนใช้เวลาติดตาม 14 ปี พบว่า คนที่ดื่มน้อยประมาณ 22 mg/day สูงสุด 655 mg/dayโดยประเมินว่า กาแฟหนึ่งแก้วมี 137 mg/แก้ว,น้ำชา 47 mg/cup of tea,น้ำอัดลมมี 46 mg/กระป๋อง,ช็อคโกแลตมี 7 mg/ชิ้น พบว่าอัตราการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ ที่รับกาแฟมากหรือน้อย แต่ผู้วิจัยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากเป็นการดื่มปกติความเสี่ยงมิได้เพิ่ม ขึ้น แต่หากมีการดื่มที่มากกว่าปกติอาจจะเพิ่มความเสี่ยงขงการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ  สำหรับท่านที่มีโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงควรจะลดปริมาณกาแฟ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง สำหรับคนทั่วไปก็ควรจะรับแต่พอควร หากง่วงควรจะแก้ด้วยการนอนให้เพียงพอน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง