อำเภอวาปีปทุม เปิดจุดเช็คอินท่องเที่ยวชุมชนอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ

แชร์

29 ธ.ค.64 ที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปลาบู่บ้านพลังปัญญา ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดจุดเช็คอินท่องเที่ยว “ชุมชนอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ” ซึ่งเป็นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ คู่ชุมชน ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในแบบ ชุมชนอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนเกิดรายได้ที่ยั่งยืน

Advertisement   

นางสาวธีรดา นามให ผู้ก่อตั้งสมาคมไทบ้าน กล่าวว่า ด้วยสมาคมไทบ้าน เป็นองค์กรนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพึ่งตนเอง มีการพัฒนาเกษตรกรให้สร้างสัมมาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การผลิตอินทรีย์, การสร้างตลาดสีเขียว และ การนำภูมิปัญญาด้านผ้าฝ้ายมามัดย้อมด้วยสีเปลือกไม้, การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และการพัฒนาการศึกษาเพื่อการประกอบการสังคม ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมไทบ้านได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองร่วมกัน

จนกระทั่งปี 2564 ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนา “ชุมชนอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ”ขึ้น โดยการพัฒนาโฮมสเตย์ และ จุดเช็คอินขึ้นในชุมชน สมาคมไทบ้านร่วมกับศูนย์นวัตกรรมปลาบู่ บ้านพลังปัญญา ชุมชนบ้านปลาบู่ และ ภาคีเครือข่ายได้พัฒนาเป็น ตลาดธรรมชาติ “คุ้มไทบ้าน” ลักษณะการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสรรเศรษฐกิจชุมชน โดยแผนผังเส้นทางเที่ยว “คุ้มไทยบ้าน” ชุมชนอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ จะมีจุดเรียนรู้ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ไปด้วย เช่น โรงมัดย้อม เฮือนฝ้าย เฮือนข้าว เรือนอโรคยา โดมวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งมีคำขวัญในการมาท่องเที่ยวชุมชนอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ ที่ว่า “วิถีชุมชนบำบัด ร้อยรัด ธรรมชาติเป็นโอสถ บำเพ็ญพรตให้เบิกบาน สืบสาน ผู้มีพลังปัญญา

ทีมข่าว/มหาสารคาม


แชร์