“มหานิยม” อบรมให้ความรู้ ปชช.สอดส่องดูแลติดตามงบประมาณ

แชร์

ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อม จัดสัมนาอบรมเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลติดตามงบประมาณแผ่นดินเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นที่กระจายลงมาในพื้นที่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่วัดโพนธาราม ต.กุสุมาล์ อ.กุสุมาย์ จ.สกลนคร ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยจนท.เลขา คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณประจำรัฐสภา ในโครงการสัมนา เรื่องการบริหารงบประมาณในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการจเพื่อให้ความรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.กุสุมาย์ อ.โพนนาแก้ว และ อ.โคกศรีสุพรรณ เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องการสอดส่องและดูแลการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลมาลงในพื้นที่ อาทิ งบประมาณด้านถนน ไฟฟ้าฟ้า ประปา ขุดลอกแหล่งน้ำ สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แม้กระทั่งการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 หรือแม้กระทั่งยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดโปร่งใสประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด อย่าหลับตาเมื่อพบว่ามีการทุจริตให้รีบแจ้งตนและ จนท.เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์