สภ.เมืองปทุมธานี เดินหน้า SMART SAFETY ZONE 4.0 ลดอาชญากรรม

แชร์

(17 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองปทุมธานี นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รอง นายก อบจ.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ที่ ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยมีภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ หรือ BIG.SIX ได้แก่ หน่วยงานตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม

พ.ต.อ ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง (รรท. ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี) กล่าวเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรฐกิจพอพียง” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำ “โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0” ขึ้น เพื่อดำเนินการในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 โดยมีเป้าหมายคือ พัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรม โดยใช้นวัตกรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิด เรื่อง “เมืองอัจฉริยะ ” โดย ตำรวจภูธรภาค 1 ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี ให้ดำเนินงานตาม “โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0″ของตำรวจภูธรภาค 1

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี ตามแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรหลักของ (Big Six) ประกอบด้วย หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน โดยมีการแต่งตั้ง

(1) ที่ปรึกษา
พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ประธานที่ปรึกษา , พล.ต.ต ชุมพล ชาญชนโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี รองประธานที่ปรึกษา , นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานชมรมร้านทอง จ.ปทุมธานี/ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี รองประธานที่ปรึกษา , พ.ต.อ นิรุธ ประสิทํเมตต์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี รองประธานที่ปรึกษา

(2) เจ้าหน้าที่ตำรวจ
พ.ต.อ ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง (รรท. ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี) ประธานคณะทำงาน , พ.ต.ท สุเนตย์ สีชำนาญ รอง ผกก.ป.ฯ รองประธานคณะทำงาน , พ.ต.ท ศุกรีย์ ลิศวงหัด รอง ผกก.สืบสวน ฯ รองประธานคณะทำงาน , พ.ต.ท วิเชียร เหมือนสุวรรณ์ รอง ผกก สอบสวน ฯ รองประธานคณะทำงาน , พ.ต.ท พิชัย จรวงษ์ รอง ผกก.จร.ฯ รองประธานคณะทำงาน , พ.ต.ท พิสุทธิ์ เวียงคำ สวป.ฯ คณะทำงาน , พ.ต.ท สำรวย ปันแสน สว.จร.ฯ คณะทำงาน , พ.ต.ต ไตรเภท รัฐมนตรี สวป.ฯ คณะทำงาน/เลขานุการ , พ.ต.ต วิชาญ วันทมาศ สว สส.ฯ คณะทำงาน , พ.ต.ต อำนาจ คำมี สว.อก.ฯ คณะทำงาน , ร.ต.อ อนุชา เอกทัศน์ รอง สวป.ฯ คณะทำงาน , ร.ต.อ ศุภชัย ภาวงศ์ รอง สวป.ฯ คณะทำงาน , ร.ต.อ เดชา จันทชาติ รอง สวป.ฯ คณะทำงาน , ร.ต.อ ปฎิญาณ หอมเนตร รอง สวป.ฯ คณะทำงาน , ร.ต.อ นิวัฒน์ ไขระวิ รอง สวป.ฯ คณะทำงาน , ร.ต.อ วัฒนชัย คีรีนิล รอง สวป.ฯ คณะทำงาน , ร.ต.อ ศาตรา จันทมา รอง สวป.ฯ คณะทำงาน , ร.ต.ต นนทนันท์ จรัญรักษ์ รอง สวป.ฯ คณะทำงาน , ร.ต.อ สมร เพชรแสน รอง สวป.ฯ คณะทำงาน , ดต.วิจิตร กินโนนกอก ผบ.หมู่งาน ป.ฯ คณะทำงาน/ผช.เลขานุการ , ดต.จีระศักดิ์ ยามี ผบ.หมู่งาน ป.ฯ คณะทำงาน/ผช.เลขานุการ , ส.ต.ต อภินันท์ วรรณสอน ผบ.หมู่งาน ป.ฯ คณะทำงาน/ผช.เลขานุการ , ส.ต.ต ภควัตร ดอนดี ผบ.หมู่งาน ป.ฯ คณะทำงาน/ผช.เลขานุการ , ส.ต.ต อดิศักดิ์ สายเนตร์ ผบ.หมู่งาน ป.ฯ คณะทำงาน/ผช.เลขานุการ

(3) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นอภ.เมืองปทุมธานี หัวหน้าคณะทำงาน , พล.ต.ต พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี รองหัวหน้าคณะทำงาน , นายอุดม อินทา รรท.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 คณะทำงาน , นายกฤษดา พงษ์เสริม ผจก.กฟภ.ปทุมธานี คณะทำงาน , คุณเรณู สัมภาระ ผจก.บ.ทีโอที จก.(มหาชน) คณะทำงาน , คุณคณิติน อินทสร ผจก.ทั่วไป ห้างสรรพสินเทสโก้โลตัสปทุมธานี คณะทำงาน , นายเอกพรต สมุทธานนท์ ผอ.รร.ปทุมวิไล คณะทำงาน , น.ส.อรุณศรี เหลืองธานี ผอ.รร.อนุบาลปทุมธานี คณะทำงาน

(4) ภาคประชาชน
นายอำนาจ เรืองสำราญ ประธาน กก.ตร.สภ.เมืองปทุมธานี หัวหน้าคณะทำงาน , นายนิทัศน์ วงษ์บุญนาค รอง ปธ.กก.ตร.ฯ รอง หน.คณะทำงาน , นายบุญเชิด โรจนาวี ที่ปรึกษา ปธ.กก.ตร.ฯ คณะทำงาน , นายอำพัน บุญเหมือน ที่ปรึกษา ปธ.กก.ตร.ฯ คณะทำงาน , นายปริญญา คุณาวิชชา ปธ.ชุมชนพัฒนสัมพันธ์ คณะทำงาน , น.ส.วราภรณ์ พุดตาล ปธ.ชุมชนสามเรือนถาวร คณะทำงาน และ นายสมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม ผู้สื่อข่าวไทยรัฐจังหวัดปทุมธานี คณะทำงาน

พ.ต.อ ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง (รรท. ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี) ยังกล่าวอึกว่า สภ.เมืองปทุมธานี ได้จัดตั้งเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานี หรือ Big Six ได้แก่ เครือข่ายภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคสื่อสารมวลชน ภาคเอกชน และภาคองค์กรอิสระ และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์พื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม ซึ่ง ผบช.ภ.1 ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต ชุมพล ชาญชนโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี รับนโยบายพร้อมกับให้ทาง สภ.เมืองปทุมธานี จัดดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยมีการแต่งตั้งและเชิญ พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พล.ต.ต พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี , คณะ กต.ตร.สภ.เมืองปทุมธานี เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายด้วย สภ.เมืองปทุมธานี ได้มีการพิจารณาถึงความพร้อม เลือกชุมชนพัฒนสัมพันธ์ และ ชุมชนสามเรือนถาวร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก ในการนำร่องโครงการ Smart Safety Zone 4.0 พร้อมทั้งได้นำนโยบาย ผบ.ตร. ตามแนวคิดที่จะลดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรม พร้อมกับความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และการนำนวัตกรรมมาใช้ เช่นด้วยการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ติดให้ทั่วพื้นที่และให้เห็นเด่นชัดในเขตโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ติดตั้งแสงสว่างตามจุดอับและจุดล่อแหลมต่างๆ ซึ่งทาง ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี มีความพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน

สำหรับโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 เป็นนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมจัดระบบการป้องกันอาชญากรรม ในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” นำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน


แชร์