ธ.ก.ส.แจงราคาข้าวตกต่ำพร้อมจ่ายเงินทันทีเมื่อได้รับรายชื่อตามระบบ

แชร์

ตอบโจทย์กรณีสื่อสังคมออนไลน์ นำเสนอข่าวราคาข้าวตกต่ำ ส่งผลให้กระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยมีหน้าที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการประกันรายได้ข้าว รวมถึงการออกมาตรการคู่ขนานเท่านั้น

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวราคาข้าวตกต่ำ ทำให้กระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนั้น

ในส่วนของ ธ.ก.ส. ขอเรียนชี้แจงว่า ธ.ก.ส. มีหน้าที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการประกันรายได้ข้าว รวมถึงการออกมาตรการคู่ขนาน ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งรวบรวมข้าวจากสมาชิกนำมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการดูดซับปริมาณข้าวในตลาดไม่ให้ราคาตกต่ำ ส่วนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ธ.ก.ส. รอมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำเสนอ ซึ่ง ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินทันทีเมื่อได้รับรายชื่อตามระบบ

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์