พช.ภูเพียง มอบโล่รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

แชร์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง นางกฤษฎา ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอภูเพียง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูเพียง ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียงโดยพัฒนาการอำเภอภูเพียง ชี้แจง การมอบโล่รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (โล่ห์สิงห์ทอง) ให้แก่ นายชาตรี หมอสุยะ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง เป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ การแนะนำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียงที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางกรรณิกา มหายศนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางสาวพัทธนันทน์ มินมอญเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวปวิตรา ใจสุภาพ อาสาพัฒนา การนำเสนอและรับรองผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ ระดับอำเภอ การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์