เยี่ยมชมผ้าโบราณอายุกว่า ๒๐๐ ปี

แชร์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ชมผ้าโบราณอายุกว่า ๒๐๐ ปี อำเภอลอง จังหวัดแพร่

3 พ.ย.64 / นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ เยี่ยมชมผ้าโบราณอายุกว่า ๒๐๐ ปี อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายโกมล พานิชพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม เมื่อเร็วๆนี้


แชร์