“เต่างอย”เปิดสะพานบุญเฉลิมพระเกียรติในหลวง

แชร์

สภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จัดพิธีมอบสะพานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้จากการบริจาค มาก่อสร้างใช้ข้ามลำน้ำพุง

เวลา 16.00 น.วันที่ 1 พฤศนิกายน 2564 ที่สวนสาธารณะ อ.เต่างอย จ.วกลนคร ริมลำน้ำพุงซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพญาเต่างอยอันศักดิ์สิทธิ์ นางจุรีรักษ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รับมอบและเปิดสะพานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอยซึ่งได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศจำนวน 14,800,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เป็นผู้ดูแล โดยมี นายพิศิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย ร่วมรับมอบ

ซึ่งสะพานบุญเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ มีรูปทรงสวยงาม ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้ข้ามลำน่ำพุง เพื่อไปยังวัดศิริมังคละเ หรือพระธาตุต่างอยซึ่งอยู่ใกล้กัน นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สักการะพญาเต่างอยแล้วยังได้ไปทำบุญที่วัดอีกด้วย สะพานบุญยังมีรูปปั้นพญานาค 2 ตน ชื่อพญานาคา และนางพญานาคี ตั้งทั้งซ้ายและขวาสะพานบุญ ซึ่งมีที่เดียวในโลก นายชาญชัย งอยผาลา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอย กล่าว่า วันนี้ถือเป็นวันดีเพราะคือวันเปิดประเทศ จึงขอเชิญชวนชาวพุทธ และนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพญาเต่างอย ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลง แต่ก็ยังมีมาตรการควบคุมอย่างโรคเช่นเดิม ซึ่งบรรยากาศการรับมอบสะพานบุญ มีการแสดงฟ้อนรำลุดออนซอนเต่างอย และสาวเต่างอยรอคอยอ้าย จากน้องๆโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาด้วย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์