ปทุมธานี พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ลุยฟื้นเศรษฐกิจ

แชร์

วันที่ 1 พ.ย. 64 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการเปิดจังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลากลาง จ.ปทุมธานี โดยมี พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี นพ.ภุชงค์ ไชยชิน สสจ.ปทุมธานี นายเชาวลิต ครองสิน ปธ.สภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ปธ.หอการค้า จ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้น พบจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่คงที่ ผู้ที่ได้รับการรักษาหายเป็นปกติมีจำนวนเพิ่มขึ้น และอัตราการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกภูมิภาค จ.ปทุมธานี พบผู้ป่วยยืนยันมีแนวโน้มคงที่อย่างต่อเนื่องทุกอำเภอ ส่วนผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัดมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โควิด-19) ศบค.จึงได้มีมาตรการผ่อนคลาย และกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป สอดรับกับการเปิดประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่ง จ.ปทุมธานี ถูกปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทาง จ.ปทุมธานี จึงได้พิจารณาผ่อนคลายกิจกรรม กิจการ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ จ.ปทุมธานี

นพ.ภุชงค์ ไชยชิน สสจ.ปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการของ จ.ปทุมธานี ที่ผ่านมา มีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้สถานการณ์ดีขึ้น ขณะที่ในการทำกิจกรรมรวมตัวมากกว่า 200 คน จะต้องขออนุญาต ศปก.อำเภอ และดำเนินมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผล และรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันในช่วงสถานการณ์ที่จำนวนผู้ป่วยลดลงนั้นได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้มงวด โดยการสุ่มตรวจหาเชื้อในสถานที่เสี่ยง 11 setting ทุก 2 สัปดาห์ ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด สถานบันเทิง สนามมวย สนามชนไก่ สถานที่ขนส่งสาธารณะ สถานที่ต่ออายุบัตรแรงงานต่างด้าว ชุมชนแออัด หน่วยราชการด้านหน้าโรงงาน สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ธนาคาร บริษัท และสำนักงานต่างๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์โดยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI) ของทุกโรงพยาบาล

นอกจากนี้ จ.ปทุมธานี ดำเนินการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป้าหมาย 1,176,412 ราย ปัจจุบันมีความคืบหน้าการฉีดวัคซีน แบ่งเป็น ฉีดวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 1,143,179 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.22 ฉีดวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 862,008 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.27 ฉีดวัคซีน 3 เข็ม จำนวน 32,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.78 ขณะที่การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียน

จ.ปทุมธานีได้ดำเนินการให้วัคซีน Pfizer 2 เข็ม แก่นักเรียนอายุ 12-18 ปี ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า มีจำนวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 149 แห่ง จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 79,584 คน จำนวนทีประสงค์ฉีดวัดซีน 61,025 คน (76.67%) และกลุ่มวัยเรียน อายุ 12-18 ปี ที่ไม่อยู่ในระบบมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวน 25,000 คน ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการให้บริการวัคซีนนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 4-30 ต.ค. 64 มีผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 41,207 คน เข็มที่ 2 จำนวน 5,549คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการฉีดวัดซีนให้ครอบคลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 64)

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวถึงการบริหารจัดการวัคซีน ที่ภาพรวมขณะนี้สามารถฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนใน จ.ปทุมธานี ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้คลอบคลุมยิ่งขึ้น

นายเชาวลิต ครองสิน ปธ.สภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี กล่าว ในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ว่าเห็นด้วยที่มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เรื่องการเปิดเมืองปทุมธานี เพื่อผ่อนคลายให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง ได้มีโอกาสเปิดบริการได้เต็มที่

ด้าน นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ปธ.หอการค้า จ.ปทุมธานี กล่าวว่า การเปิด จ.ปทุมธานี จะช่วยให้เศรษฐกิจในจังหวัด สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่หยุดซะงัก

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ปทุมธานี กล่าวปิดท้ายโดยย้ำว่า จะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การเปิดจังหวัด ซึ่งได้เตรียมพร้อมรับการเปิดจังหวัดที่สอดคล้องกับการเปิดประเทศของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยในส่วนของ จ.ปทุมธานี ได้จัดระบบดูแลรักษาเพื่อรองรับการเปิดจังหวัด (หากพบการระบาดเพิ่ม) โดยดำเนินการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรค แบ่งเป็น สีเขียว = Home Isolation , Hospitel) Activate Community Isolation ภายใน 3-5 วัน และบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยสีส้ม สีแดง โดยเตรียม Cohort ward จำนวน 5,985 เตียง AlIR/Moified/Isolate จำนวน 1,869 เตียง และ ICU จำนวน 411 เตียง

ทั้งนี้จะต้องบูรณาการเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน รวมถึงความร่วมมือจากประชาชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ให้ได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของ จ.ปทุมธานี ได้รับการฟื้นฟูไปพร้อมกับสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ จ.ปทุมธานี

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน


แชร์