ซีพีเอฟ น้อมนำศาสตร์พระราชา สนับสนุน สภ.บางสวรรค์ ปลูกผัก

แชร์

นายสุทธิมนต์ ไซร้สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และพนักงานธุรกิจไก่ไข่ซีพีเอฟภาคใต้ พร้อมด้วย นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สนับสนุนชุดโต๊ะผักไฮโดรโพนิกส์พร้อมอุปกรณ์การปลูก และไข่ไก่สดซีพี ให้กับ ฟาร์ม สภ.บางสวรรค์ ในโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการสร้างแหล่งอาหาร สร้างอาชีพ จากการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่ของเราเอง นำไปสู่การต่อยอดและแบ่งปันในชุมชน นับเป็นโมเดลต้นแบบในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมี พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบ ณ สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี./


แชร์