WWF มอบอุปกรณ์ให้ผู้พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

แชร์

กรุงเทพ- ประเทศไทย: องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย โดย ดร. ไมเคิล รอยด์ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ผืนป่าถนนธงชัย ตะนาวศรี และนายนเรศ เสือทุเรียน ผู้จัดการโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ส่งมอบอุปกรณ์การเดินป่าและการลาดตระเวณเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย เปลมุ้ง และฟลายชีท สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้พิทักษ์ป่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบนิเวศทางธรรมชาติ ทั้งด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี โดยได้รับเกียรติจากนายชุมพล แก้วเกตุ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และนายสุขกระแส ทันวงศ์, ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เป็นผู้รับมอบ


แชร์