เข้าเยี่ยมคารวะ

แชร์

ชมรมหลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุวัฒน์ ไวยุพัฒนธี รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

22 ต.ค.64 / ชมรมหลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุวัฒน์ ไวยุพัฒนธี รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ในโอกาสนี้ นายสุวัฒน์ ไวยุพัฒนธี รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้กล่าวขอบคุณที่แสดงไมตรีจิต ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น.


แชร์