สูตรยอดยาดีสมุนไพรรักษามะเร็งระยะสุดท้าย (ตอนที่ 6) จบ

แชร์

วิถีสุขภาพ

โดย…พินิจ จันทร

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

วิธีปรุงยาสมุนไพรรักษามะเร็งทั้ง 2 สูตร

สูตรยาสมุนไพรรักษามะเร็งที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ อโรคยศาล มี 2 สูตรหลัก คือ สูตรที่ 1 ยอดยากินแก้มะเร็งทุกชนิด และ สูตรที่ 2 สูตรยาสมุนไพรสมานฉันท์ ซึ่งทั้งสองสูตรจะมีขั้นตอนการปรุงยาที่เหมือนกัน ดังนี้

วิธีต้มยา

1. นำตัวยาทั้งหมดใส่ลงไปในหม้อดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (แหล่งจำหน่ายอยู่ที่เกราะเกร็ด จ.นนทบุรี)
2. ใส่น้ำฝน (เน้นย้ำน้ำฝนที่ดีที่สุด) ลงไปในหม้อดินแช่น้ำยาไว้ประมาณ 10 นาที ให้พอท่วมยา จากนั้นตั้งไฟแรงปานกลางปิดฝาหม้อ

3.ต้มให้เดือดนาน 15 นาทีไว้ในหม้อเคลือบใหญ่มีหูหิ้ว ขนานเบอร์ 32 (ครั้งที่ 1) จากนั้นเติมน้ำลงไปให้ท่วมตัวยา แล้วต้มให้เดือดนาน 15 นาที

4.ยาเก็บรวมไว้กับของเก่า (ครั้งที่ 2) ใส่น้ำให้ท่วมตัวยาใหม่อีกครั้ง ต้มให้เดือดนาน 15 นาที แล้วรินน้ำยาเก็บรวมไว้กับของเก่า (ครั้งที่ 3) ส่วนกากยาที่เหลือทิ้งให้เย็นจึงนำไปเทที่ต้นไม้โพธิ์
หมายเหตุ : เวลา 15 นาที เริ่มนับตั้งแต่น้ำยาเดือด สำหรับผู้ที่ไม่เป็นมะเร็ง ก็สามารถกินยานี้เพื่อป้องกันก่อนได้

ข้อปฏิบัติ
จุดธูป 3 ดอกเทียนคู่ ทำสมาธิ ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พร้อมทั้งสวดพระคาถาสักกัตตะวา 3 จบ ดังต่อไปนี้

พระคาถาสักกัตตะวา

สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง
หิตัง เทวะ มะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง
ปริฬาหู ปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุเต.

สักกัตตะวา สังฆระตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุเต

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณังวะรัง เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ระตะนัง
พุทธะสะมัง นัตถิ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ระตะนัง

ธัมมะสะมัง นัตถิ ตัสมา โสถี ภะวันตุเต ฯ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ระตะนัง

สังฆะสะมัง นัตถิ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

ต่อจากนั้นอัญเชิญบารมีของพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา (พระกริ่งอโรคยศาล) และท่านบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งเป็นผู้คิดตำรานี้ และนำไปปักไว้กลางแจ้ง

วิธีการใช้สูตรยา

ในส่วนของวิธีการใช้ยาสมุนไพรนี้ เป็นการใช้สมุนไพรสูตรหลัก (ยอดยาแก้มะเร็งทุกชนิด) แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เมื่อผู้ป่วยได้ผ่านวิธีการต้มยาจากพระอาจารย์แล้ว พระอาจารย์จะบอกวิธีการต้มยา เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติสามารถต้มยาได้เองในหม้อต่อไป โดยยาสมุนไพร 1 หม้อ สามารถดื่มได้ประมาณ 10 – 12 วัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ป่วยในการดื่มยา ซึ่งจะมีการอุ่นยา (อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง) ไว้กินเรื่อยๆ ก่อนอาหาร 3 เวลา ประมาณ 30 นาที ครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ (มีหู) หรือประมาณ 250 ซีซี ต่อ 1 คาบ

ก่อนกินยาทุกครั้งให้สวดคาถาพระสักกัตวาฯ 3 จบ เมื่อหมดน้ำยาก็ให้ทำใหม่ ต้มกินไม่เกิน 5 หม้อ (หรืออาจจะมากกว่านั้น) โรคมะเร็งชนิดนั้นๆ หายแน่นอนแลฯ (หากว่ามะเร็งลุกลามไปมากให้ทานยาเพิ่มขึ้นอีกในแต่ละมื้อ และอาจจะต้องกินเพิ่มอีกหลายหม้อ) กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักมากแล้ว ก่อนที่จะเข้ามารักษาที่อโรคยศาล หลังจากที่ผู้ป่วยรับประทานยานี้เข้าไปแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยสิ้นชีวิตไปอย่างสงบ ไม่ทุรนทุรายมากนัก
หมายเหตุ : ผู้ป่วยจะต้องมีจิตที่ศรัทธามั่นคง ตัวยาจึงจะมีศักดานุภาพมหาศาล

(ตอนต่อไป : สุดยอดพืชสมุนไพรต้านมะเร็ง)


แชร์