1พ.ย.สัมผัสปุยหมอกรับลมหนาวที่”เขาพะเนินทุ่ง”

แชร์

เขาพะเนินทุ่งฟื้นตัวคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์เกินร้อย พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ต้อนรับหมอกสัมผัสหนาวผืนป่าใกล้กรุงเทพฯ “ เขาพะเนินทุ่ง ” อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันที่ 1 พ.ย. 64

20 ต.ค.64 / นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เตรียมความพร้อมการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง และ การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ตามมาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่และมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวบริเวณเขาพะเนินทุ่ง หลังจากประกาศปิดปรับปรุงเส้นทางขึ้นเขาเป็นระยะเวลา ประมาณ 3 ปี รวมทั้งตรวจจุดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

นายยุทธพล กล่าวว่า การปิดการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด -19 และการปิดการท่องเที่ยวประจำปีตามนโยบาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณเขาพะเนินทุ่ง ได้เกิดฟื้นตัวคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก สมกับเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของประเทศไทย ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งในวันนี้ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหามาตรการการเตรียมความพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวพะเนินทุ่ง ให้ทันในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ้านกร่าง รวมถึงตรวจติดตามป้ายมรดกโลก ติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะพลับพลา การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว มาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และมาตรการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวบริเวณริมเขื่อนแก่งกระจาน นอกจากนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแหงชาติฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี2564”เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พะเนินทุ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ประกอบด้วยทิวทัศน์ที่งดงามทั้งยามปกติและยามมีทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเหมาะแก่การพักแรม โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 50 กิโลเมตร บนยอดเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าและไม้ต้นเล็ก ๆ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ 2 จุด ได้แก่ จุดชมวิวเขาพะเนินทุ่ง เป็นจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900 เมตร เขาพะเนินทุ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง และเป็นที่นิยมมาท่องเที่ยว เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงามและอากาศสดชื่นเย็นสบาย

ที่สำคัญ ในช่วงตอนเช้าที่สามารถชมทะเลหมอกได้บริเวณจุดชมวิวของยอดเขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติได้กำหนดเวลาในการใช้เส้นทางสายนี้ คือ จะเปิดให้รถขึ้นเขาขาไป 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 05.30 – 07.30 น. และช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. สำหรับขาลงมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 09.00 – 10.00 น. และช่วงเวลา 16.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับจุดที่ 2 ยอดเขาพะเนินทุ่ง เป็นเขาที่สูงประมาณ 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง การเดินเท้าขึ้นยอดเขาพะเนินทุ่งมี 2 เส้นทาง เส้นทางแรกเริ่มจากกิโลเมตรที่ 27.5 ของเส้นทางสายวังวน – พะเนินทุ่ง โดยเดินข้ามลำธารหลายสายก่อนขึ้นถึงยอดเขา ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

อีกเส้นทางหนึ่งเริ่มจากบริเวณกิโลเมตรที่ 30 ของเส้นทางสายวังวน – พะเนินทุ่ง ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง โดยต้องข้ามเนินเขาหลายลูก เป็นแหล่งดูนกป่า โดยเฉพาะนกกะลิงเขียดหางหนาม ซึ่งหากินในบริเวณใกล้เคียง ผู้สนใจต้องติดต่อขอเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ เพื่อช่วยนำทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) โทรศัพท์ : 09-1050-4461 , 0-3277-2311

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน


แชร์